Máte nějaký dotaz, připomínku či
konstruktivní kritiku?
Piště na victorias-stories@seznam.cz --- Najdete mě také na Databázi knih

Česká filologie - jak vypadá můj školní rozvrh? (zimní semestr)

7. září 2015 v 23:55 | Victoria |  Strasti vysokoškoláka
Oficiálně oznamuji, že mám konečně v Olomouci byt a také provizorně vytvořený školní rozvrh (prostě kdo ví, jak to ještě bude, ale MĚLA bych to mít správně, teoreticky, ehm). Proběhlo to úplně v klidu, žádný stres. No dobře, asi tři noci po sobě jsem se tátovi rozbrečela a měla chuť emigrovat do USA. Znáte to, takové ty přiblblé otázky:
Co když mi to nepůjde?
Co když budu úplně blbá?
Co když budu studovat a po několika letech mě vyrazí? Těch peněz…
Co když…

Prostě demence. Závidím těm, kteří berou život flegmaticky. S ničím se nestresují, jsou pořád v pohodě, prostě pohodáři. Co se týče mě, tak je to pořád stejné. Když už neřeším rozvrh, tak řeším nástup do školy a učebny. Jsem mrtvá strachy, ale asi to k tomu patří :-D.
Ale trochu to souvisí i s oborem. Není pro mě tak atraktivní, navíc uplatnění bude zřejmě taky dost mizerné (jo, ještě jsem to nevystudovala, já vím :-D). No, uvidím. Makat můžu jít vždycky, no ne?

A jak můj školní rozvrh vypadá?
Docela mě překvapilo, že je tam toho tak málo. Ale sestra mi vysvětlila, že na VŠ po vás nechtějí, abyste chodili do školy, ale abyste se učili :-D. No… je to blbost. U všech předmětů můžu mít max. 2 absence, takže tak. Zlatá střední :-D.
Rozhodla jsem se, že zkopíruji náplň svých předmětů, abyste se v tom víc orientovali. Dokonce mě napadlo, že bych mohla vytvořit speciální rubriku česká filologie a studium na VŠ. Nebo něco podobného. Co myslíte? Budu ráda, když se k tomu vyjádříte :-).
Jinak, mé školní stránky najdete ZDE, kdybyste se náhodou chtěli podívat.
Tak jdeme na to!

PO:

Úvod do literární teorie (seminář, 2 h) - zní to zajímavě, jsem zvědavá
V rámci kurzu získají studenti základní pojmosloví pro analýzu a interpretaci literárního textu na rovině poetiky díla, žánru i kontextu. V zimním semestru se kurz realizuje formou přednášky, v letním semestru již studenti aktivně pracují se získanou terminologií nad konkrétními literárními texty a ověřují si možnosti a limity interpretačních nástrojů.
Okruhy: estetická zkušenost, literární slovesnost, literatura umělecká a populární, národní literatura a světová literatura, funkce literatury, literární dílo a literární fikce, jazykové prostředky, příběh a vyprávění, intertextualita, postava, prostor, poezie a próza,… (a další srandičky, nechce se mi to všechno vypisovat :-D)

Metody literární historie 1 (seminář, 2 h) - to zní už méně zajímavě, ale kdo ví
Cílem předmětu je seznámení s klíčovými problémy, řešenými literární historií jakožto specifickou subdisciplínou literární vědy, stojící na pomezí věd o umění a obecné historie. Výklad se soustředí do tří tematických okruhů, v jejichž rámci budou probrány základní badatelské úkoly, jež si literární historie v těchto jednotlivých úsecích svého výzkumu klade, prameny, jichž přitom užívá a způsoby, jimiž s nimi nakládá. V souvislosti s tím bude rovněž věnována pozornost vývoji literární historie od pozitivismu přes strukturalismus a marxismus k novému historismu.

Španělština pro začátečníky (cvičení, 2 h) - na to se těším, i když to bude víceméně opakování (měla jsem ji 4 roky na gymplu, ale na pokročilé bych si netroufla)
Výuka základů španělštiny na základě prvních 8 lekcí učebnice Ven 1. Gramatika: přítomný čas základních sloves, osobní zájmena, členy určité a neurčité, rozkazovací způsob, mužský a ženský rod substantiv, plurál substantiv a adjektiv. Komunikační dovednosti: pozdrav a představení se, popis objektů a jejich umístění, popis osob, žádost, rozkaz, dotazy apod.

ÚT:

Akademické dovednosti v angličtině 1 (cvičení, 2 h) - z toho mám trochu strach, ale snad to zvládnu, když jsem rok studovala angličtinu. A třeba budu mít možnost si udělat FCE
Dvousemestrální kurz angličtiny zaměřen na akademické dovednosti a potřeby vysokoškolských studentů různých oborů FF UP : vyjádření názoru, zaujetí stanoviska, interpretace textu a dalších komunikačních dovednosti s důrazem na problematiku oboru studia a života a práce vysokoškolských studentů. Gramatika a slovní zásoba v tomto kurzu budou vycházet z komunikačních potřeb studentů především na zahraničních studijních pobytech (Erasmus). Výběr učebnice a doplňkových materiálů podpoří rozvoj jak obecného, tak odborného jazyka a to tak, aby studenti byli schopni komunikovat nejen na úrovni všeobecného anglického jazyka, ale mohli se vyjadřovat také k tématům vztahujícím se k jejich hlavnímu studijnímu oboru.
Úroveň znalosti angličtiny studenta při vstupu do kurzu (podle Common European Framework): B1
Úroveň znalosti angličtiny studenta po úspěšném absolvování (podle Common European Framework): B2

Úvod do literární teorie (přednáška, 1 h) - viz výše, akorát tady budu spíš jen poslouchat a zapisovat.

Úvod do studia jazyka (přednáška, 1 h) - viz níže :-D. Prostě přednášky jsou psací (nebo spací? :-D).

Současná česká literatura pro děti a mládež (seminář, 2h) - zní to zábavně :-)
Cílem semináře je seznámit účastníky s teorií literatury pro děti a mládež a s významnými či pozoruhodnými tituly v oblasti literatury pro děti a mládež, která vznikla v ČR po roce 1989.

ST:

Lexikologie (seminář, 2 h) - už teď mám k tomu naprostý odpor. Těžko říct, proč.
Je zaměřen na aplikaci teoretických poznatků získaných v přednášce na konkrétní jazykový materiál. Je koncipován problémově, pro každý semestr budou vymezeny cca tři tematické okruhy, v jejichž rámci budou řešena konkrétní zadání. Příklady tematických okruhů:
1. dynamika vývoje slovní zásoby: produktivita slovotvorných způsobů, stabilizační procesy ve slovní zásobě, reflexe anglicismů a jejich adaptační procesy;
2. aplikace matematických metod na slovní zásobu: určení lexikostatistických parametrů textu, možnost využití lexikostatistických parametrů, elektronické databáze a možnosti jejich využití;
3. funkční stratifikace lexikálního plánu: registr příznaků, expresivita a její typy, periferní slovní zásoba.

12) Volné téma, které navrhnou posluchači.

Ruština pro začátečníky - to už je třetí cizí jazyk, jsem blázen, BLÁZEN! Ale těším se :-D
Souvislý kurz určený studentům, kteří mají zájem věnovat se ruštině jako dalšímu cizímu jazyku nebo si z vlastního zájmu osvojit základní komunikativní znalosti a dovednosti v ruštině od elementárních až po středně pokročilé podle kurzu. Není však podmínkou absolvovat kurz v rozsahu všech šesti semestrů, rozsah si určí student podle požadavků své katedry nebo vlastního zájmu.
Texty, dialogy a praktická cvičení jsou zaměřeny na aktivní poznání gramatické stavby a slovní zásoby dnešní spisovné ruštiny. Znalost ruštiny by studentům v budoucnosti mohla napomoci lépe se uplatnit na pracovním trhu.

ČT:

Lexikologie (přednáška, 1 h) - bleh
Opět teorie. Tady mě vyděsily požadavky na studenta:
Studium odborné literatury v češtině v rozsahu min. 600 stran
Studium odborné literatury cizojazyčné v rozsahu min. 100 stran
Ústní zkouška

Ééé. Ehm. Ech. Hehe. Hihihi. Jo, vůbec to nezní děsivě.

Úvod do studia jazyka (seminář, 2 h) - kdy že letí to letadlo do Ameriky?
Obsah semináře určují tyto tematické okruhy: Lingvistika a její disciplíny. Různé přístupy k jazyku. Podstata jazyka a jeho stavba (složky). Jazyk a text, mluvní akty. Národní jazyk a jeho stratifikace. Pojetí spisovného jazyka a jazyková kultura. Funkční diferenciace jazyka. Jazyková norma a kodifikace, jazykový úzus. Současná jazykovědná pracoviště a odborné časopisy. Odlišnosti češtiny od jiných jazyků.
V rámci semináře bude využita nová studijní opora - chystaný anglicko-český a česko-anglický slovník jazykovědných pojmů. Součástí programu vybraných seminářů bude rovněž četba anglicky psané jazykovědné literatury a následná komparace způsobů, jimiž pojímají probírané jazykové jevy jazykovědci domácí a zahraniční.

Tak to je vše, vážení! Tohle je můj (ne)veselý rozvrh. Samozřejmě ty předměty nemám pěkně po sobě, ale třeba mám dva ráno a jeden až večer.
Tak co? Líbilo? Chtěli byste studovat tento obor? :-)
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Karin Karin | Web | 11. září 2015 v 20:44 | Reagovat

Nemusíš být flegmatik, stačí být optimista :) taky jsem se toho všeho bála, ale mnohem mnohem víc jsem se těšila! Na všechny ty nové dovednosti a debaty o knížkách, na intouše spolužáky a spoustu čtení :) juhuh! Je to úžasný obor, krásný! Jen se divím, že sis nedala nějaká zajímavá béčka, každý rok jich tam je.. :)

2 Maitter z Creepfellu Maitter z Creepfellu | 12. září 2015 v 18:55 | Reagovat

Mám nápad. Vyměníme se: ty půjdeš zpátky na gymnázium - ostatně toto přání jsi, mám pocit, někde zmiňovala - a já tě vystřídám na filologii :-D I když se sem tam děsím náplně předmětů, věřím, že by mě to bavilo.
Mimochodem, přeji ti bezva spolužáky! I ti by ti mohli o dost zpříjemnit některé z útrpnějších hodin :-)
Uplatnění... Okolí mi neustále opakuje, že na přemítání o budoucím uplatnění se mám vykašlat, protože nakonec stejně skončím úplně jinde. (Konečně jsem se rozhodla, kde chci pracovat - v Ústavu pro jazyk český na Akademii věd! Aneb není nad extra vysoké cíle! :-D)
Kdybys měla jakékoliv otázky ohledně angličtiny, neváhej a ozvi se; co znám, to předám snad srozumitelně, co neznám, to si najdu - jako nadšenec s velkým potěšením, a obzvlášť když tím pomohu tobě :-)
Co je nejdůležitější (nejzábavnější), objevila jsem "nejlevnější knihy cézet", kde se jednak povalují upíří Shanové za cca 70,-, jednak tam od Shana mají i relativně levné Procesí mrtvých a jednak prodávají i The Thin Executioner, Hagurosan nebo Lady of the Shades, což jsou (mimo jiná jeho díla) Shanovy do češtiny nepřeložené, ale mnou sháněné knihy. Proč by mi mělo vadit, že si ke čtení nejspíše musím pořídit tři různé slovníky, hlavně že se pátrací pole zúžilo na ČR :-D
Jinak si momentálně "užívám", že marodím (bída, spím i přes den), že nejspíš zveřejním takřka nicneříkající kapitolu ZOO, pokud mne hodně rychle nenapadne, jak vytvořit jeden důležitý přechod a zkonstruovat první zjevení černovlásky (nevím, zda si ji z předchozí verze pamatuješ, ale stačí vědět, že se jedná o stěžejní postavu v Siriusově části příběhu), a že jsem se stále neprokousala Povídkami malostranskými, ačkoliv test přišel již v pátek a zcela zasloužená pětka se brzy objeví na bakalářích.

Rubrika k české filologii a VŠ? To by vážně šlo? Jsem jasně pro! Všemi deseti pařáty.

3 Daisy Daisy | Web | 16. září 2015 v 19:12 | Reagovat

My se začali učit dle rozvrhu teprve tenhle týden a je to celkem náročné, protože se učíme někdy i do půl páté. Ale výhoda je, že aspoň nedostáváme dú a nepíšeme moc testy :)

4 Karin Karin | Web | 20. září 2015 v 21:21 | Reagovat

Máš krásné nové záhlaví :) a ještě jednou ti přeju hodně štěstí :)

5 Terka Terka | E-mail | Web | 7. října 2015 v 23:05 | Reagovat

Já mám zase Francouzštinu, ale tu mám poprvé a jsem do ní po pravdě nadšenější než do těch ostatních předmětů. :D Už jsem se ji chtěla začít učit dávno. :-)

Jé, já chci Současnou českou literaturu pro děti a mládež! :-)

No, ale Ruštinu bych si tedy nedala, tu nějak nemusím... je mi taková nesympatická a to i navzdory tomu, že vlastně patří ke slovanským jazykům...

Třeba Úvod do studia jazyka mě baví, ale v Úvodu do literární teorie nemám vlastně skoro nic napsané... on to přednáší tak, že si z toho moc neodnesu.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama